Cirque Danse

Cirque Danse

Az előadóművészet új útjai

Új műfaj meraviglia & stupore

A modern tánc születése a balett kötött formai világának megtöréséből, az előadó testének kiszabadításából bontotta ki magát. Formabontó alkotók sorának munkái nyomán egy olyan szabad mozgásrendszer alakult, ami a balett érinthetetlen szépségénél árnyaltabb, a variálhatóságot megengedő szókincset adott a táncművészetnek. Mára ez a szemlélet erős hagyománnyá vált, ami a társművészetekre is hat. 

A cirque danse a modern tánc szellemiségében születik: a cirkusz kifejezési világának felszabadulása a tánc által. Kitörési kísérlet a cirkuszi trükk szabályrendszere által felállított formanyelvi korlátok alól, a tánc absztrakcióra képes hangjának megszólaltatásával. A két műfaj összetalálkozása wonderment (meraviglia) és az astonishment (stupore) jegyében, ahol egyik kifejezési forma sem kísérője a másiknak, hanem társa. A cirque a szabadságot, a danse pedig egy újabb formanyelvi erőt talál és megszületik az a hibrid előadó, akiben a kettő egyesül.  

Egy új forma evolúciója

Cirque Danse

A cirque danse ereje a csoda utáni modernkori vágyódásban gyökerezik.
A művészetek evolúciójában egy-egy műfaj átalakulása mindig tükörképe, visszhangja saját korának. Jelenünk információkkal, ingerekkel túlzsúfolt világában a figyelem megragadása és megtartása nagyobb kihívás, mint valaha. Az előadóművészet és a művészetek általában is ezzel küzd. Ebben az elmélyülésért folytatott küzdelemben azt tapasztaljuk, hogy a nézőt vagy a mélyen emberséges, vagy éppen ellenkezőleg, az emberi erőn felüli ragadja meg. Ez a kettőség, az emberi és az emberin felüli, a csodák esszenciája.  

A cirque danse műfaji alapja a cirkusz. A trükkök hatásmechanizmusa az emberi test határait megbontó káprázat. A cirkuszban az életveszély izgalma és a lehetetlennek hitt bámulata közvetlen és elementáris erejű kommunikációs csatornát épít ki a közönséggel. 

Azonban a klasszikus cirkuszi hagyományokból örökölt formai szigor, a trükkök önmagáért valósága elfojtja az előadóművész hangját. A kötött formákban elfúló tartalom és érzelmek meghiúsítják a néző elmélyülését. 

A kortárs tánc szabad szelleme ezeknek a határoknak feloldásában kíván a cirkusz társává válni, ez a cirque danse kialakulása. A trükkök erejét a tánc érzelmi kifejezésmódjaival felvértezve egy olyan műfaj születik, amiben a néző kettős vágya teljesül.

Vági Bence:

“A cirque danse ereje a csoda utáni modernkori vágyódásban gyökerezik.”

Cirque Danse

Oktatás

A Recirquel kezdeteitől élő jelenségként tekintettünk a színpadi előadásra, amely lehetővé teszi a művészet kifejezőeszközei közti határok feloldását. Ebben a hitvallásban már az első évektől fontos volt, a cirkusz mellett, a társművészetekkel való közös munka, kiváltképp klasszikus balett és modern tánc tréningek beiktatása működésünkbe. A korai produkciók próbafolyamatai során azonban azt tapasztaltuk, hogy az előadók képzési hátteréből fakadó adottságok egyfajta kényszerpályára helyezik a kreációt.

A klasszikus artistaképzés alapja a hibát nem engedő technikai precizitás. Természetes és törvényszerű elvárás ez egy olyan műfaji rendszerben, ami az életveszély nyelvén szól a közönségéhez. Az első évek tapasztalata volt, hogy a tánc különböző technikáiban való továbbképzés kiegészíti az artista színpadi eszközrendszerét és a tánc nyelvére formálja a testet. Azonban a technikai tökéletesség eszményében nevelt cirkuszi szellem nem enged utat a modern tánc absztraháló szabadságának. Az önkifejezés lehetőségeit ismerő, tanult táncosokkal való munkában pedig azt láttuk, hogy a biztonságos izomzat hiányában, lehetetlen számukra a trükk performatív, „meraviglia” erejének életre keltése. 

Világossá vált számunkra, hogy az új műfaj esztétikai kiforrásával egyidejűleg, egy hibrid előadóművész kinevelésére is szükség van.
Ő az, aki által a trükk egy absztrakt tartalom, érzelem vagy gondolatiság megnyilvánulásának momentumává válhat. Mindehhez elengedhetetlen, hogy az előadó egyenrangúan birtokolja nem csak mindkét műfaj formai nyelvét, de fizikai elvárásait és szellemi szabadságát egyaránt. 

A két műfaj teljes szimbiózisához elkerülhetetlen, hogy a cirque danse kreációt kísérje a cirque danse képzés. Oktatási rendszerünk egy-két éves mesterprogramját artista- és táncmesterek csapata állítja össze. A képzés nem párhuzamosan, de szervesen építi egymásba nem csupán a tánc és a cirkusz formanyelvét, de szellemiségét is. Célunk olyan előadóművészek kinevelése, akik teljes könnyedséggel és szabadsággal képesek átjárni a két műfaj közt, megszólalni egy közös nyelven. 

Művészeink oly módon keltik életre az előadásokat, hogy azáltal megvalósul tánc és cirkusz organikus fúziója.